Events – Digwyddiadau

*Sponsored “Mutt Strutt” on Saturday 14th August 2021, 10.30am. Click here for more information. Click here to download a sponsorship form.*

For our latest upcoming events, visit our Facebook page.


As well as Sunday services, we hold events throughout the year, including:

Online Coffee Morning – chats, community and connection, on the 2nd and 4th Thursday of the month (11am-12pm). Everyone is very welcome to join in and you can do using the Zoom details:

Click on this Zoom Link
Meeting ID: 717-299-905
Password: 107090
To join by telephone (audio only): 0330 088 5830 or 0131 460 1196

Online Pub Club – a social get-together on the 1st and 3rd Thursday of the month (8-9pm) with different entertainment each week, like quizzes, live music, or just chatting with old friends and new. Everyone is very welcome to join in and you can do using the Zoom details:

Click on this Zoom Link
Meeting ID: 717-299-905
Password: 107090
To join by telephone (audio only): 0330 088 5830 or 0131 460 1196

Gellionnen Mountain Mutts – a chance for dogs and their human friends to walk and chat together on beautiful Gellionnen mountain.

Summer Trip – a day trip to the seaside during the summer months.

Festival – a special musical service as part of Pontardawe Festival, held in August.

Open Day – welcoming the whole community for a BBQ, games and learning about our history, present and future.

Christmas Trip – a weekend trip for Christmas shopping, sightseeing and fun, usually at the end of November.

Christmas Festivities – carol service, Christmas Eve ‘Plygain’ service (11pm), Mari Lwyd, charity shoebox appeal, Christmas meal, and more.

Ar gyfer yr holl ddigwyddiadau sydd ar y gweill, ewch i’n tudalen Facebook.


Yn ogystal a gwasanaethau ar y Sul, rydym yn cynnal digwyddiadau gydol y flwyddyn:

Bore Coffi Ar-Lein – sgyrsiau, cymuned a chysylltiad, bob dydd Iau 2ail a 4ydd yn y mis. Croeso i bawb i ymuno a gellir gwneud hynny drwy ddefnyddio’r manylion Zoom yma:

Pwyswch ar y ddolen Zoom yma
Côd Cyfarfod: 717-299-905
Cyfrinair: 107090
I ymuno gyda teleffon (sain yn unig): 0330 088 5830 neu 0131 460 1196

Clwb Dafarn Ar-Lein – cyfle i gymdeithasu bob dydd Iau 1af a 3ydd yn y mis (8-9yh) gydag adloniant gwahanol bob wythnos, e.e. cwis, cerddoriaeth byw, neu sgwrsio gyda ffrindiau, hen a newydd. Croeso i bawb i ymuno a gellir gwneud hynny drwy ddefnyddio’r manylion Zoom yma:

Pwyswch ar y ddolen Zoom yma
Côd Cyfarfod: 717-299-905
Cyfrinair: 107090
I ymuno gyda teleffon (sain yn unig): 0330 088 5830 neu 0131 460 1196

Mutts y Mynydd Gellionnen – cyfle i gŵn a’u ffrindiau dynol gerdded a sgwrsio gyda’i gilydd ar fynydd hardd Gellionnen.

Taith Haf – taith undydd i lan y môr yn ystod misoedd yr haf.

Gŵyl – gwasanaeth cerddorol arbennig sy’n rhan o Ŵyl Pontardawe, ym mis Awst.

Diwrnod Agored – croesawu’r gymuned gyfan am farbeciw, gemau ac i ddysgu am ein hanes, ein presennol a’n dyfodol.

Taith Nadolig – taith penwythnos ar gyfer siopa Nadolig, crwydro o amgylch trefi a dinasoedd newydd a chael llawer o hwyl, fel arfer ar ddiwedd mis Tachwedd.

Gwyliau Nadolig – gwasanaeth carolau, gwasanaeth ‘Plygain’ Noswyl Nadolig (11yh), Mari Lwyd, apêl elusennol bocsys esgidiau, cinio Nadolig, a mwy.

%d bloggers like this: