donate/cyfrannu

If you would like to support our ministry, community outreach and maintaining our beautiful historic buildings, you can donate in one of three ways:

Make a one-time or regular donation through our Local Giving page. Click here.

Set up a monthly standing order using the following details: Barlcays Bank UK PLC, Account Name: ‘GELLIONNEN & GRAIG CHAPEL’, Sort Code: 20 58 72, Account Number: 10421618.

Send a cheque made out to ‘Gellionnen & Graig Chapel’ to our treasurer: Mr Robert James, 3 Cwrt Emily, Birchgrove, Swansea, SA7 9GE.

If you use Amazon, you can support us through Amazon Smile. Search for ‘Eglwys Undodaidd Gellionnen A’r Graig’.

Os hoffech gefnogi ein gweinidogaeth, gwaith cymunedol a chynnal a chadw ein hadeiladau hanesyddol hardd, gallwch gyfrannu mewn un o dair ffordd:

Rhowch rodd un-amser neu reolaidd trwy ein tudalen Local Giving. Pwyswch yma.

Sefydlwch archeb sefydlog fisol gan ddefnyddio’r manylion canlynol: Barlcays Bank UK PLC, Enw’r Cyfrif: ‘GELLIONNEN & GRAIG CHAPEL’, Sort Code: 20 58 72, Rhif Cyfrif: 10421618.

Anfonwch siec i ‘Gellionnen & Graig Chapel’ at ein trysorydd: Mr Robert James, 3 Cwrt Emily, Birchgrove, Abertawe, SA7 9GE.

Os dych chi’n defnyddio Amazon, gallwch ein cefnogi ni drwy Amazon Smile. Chwiliwch am ‘Eglwys Undodaidd Gellionnen A’r Graig’.

%d bloggers like this: