Community – Cymuned

How do we put our beliefs into practice in our local community?

Our Christmas Shoebox Appeal for homeless and vulnerable people

Supporting Pontardawe Food Bank

Raising money for local charities

Organising litter picks and taking care of our local environment

Taking part in Pride marches

Sut ydym ni’n rhoi ein credoau ar waith yn ein cymuned leol?

Ein Apêl Bocsys Esgidiau Nadolig ar gyfer pobl digartref a bregus

Cefnogi Banc Bwyd Pontardawe

Casglu arian ar gyfer elusennau lleol

Trefnu digwyddiadau casglu ‘sbwriel a chymryd gofal o’n hamgylchedd lleol

Gorymdeithio mewn dathliadau Pride

%d bloggers like this: