donate/cyfrannu

If you would like to support our ministry, community outreach and maintaining our beautiful historic buildings, you can donate in one of three ways:

Make a one-time or regular donation through our Local Giving page. Click here.

Set up a monthly standing order using the following details: Barlcays Bank UK PLC, Pontardawe Branch, Account Name: ‘Gellionnen & Graig Chapels’, Sort Code: 20 58 72, Account Number: 10421618.

Send a cheque to our treasurer: Mr Robert James, 3 Cwrt Emily, Birchgrove, Swansea, SA7 9GE.

Os hoffech gefnogi ein gweinidogaeth, gwaith cymunedol a chynnal a chadw ein hadeiladau hanesyddol hardd, gallwch gyfrannu mewn un o dair ffordd:

Rhowch rodd un-amser neu reolaidd trwy ein tudalen Local Giving. Pwyswch yma.

Sefydlu archeb sefydlog fisol gan ddefnyddio’r manylion canlynol: Barlcays Bank UK PLC, Pontardawe Branch, Account Name: ‘Gellionnen & Graig Chapels’, Sort Code: 20 58 72, Account Number: 10421618.

Anfonwch siec at ein trysorydd: Mr Robert James, 3 Cwrt Emily, Birchgrove, Abertawe, SA7 9GE.

%d bloggers like this: